Arviointipalvelut

Terapiatarpeen arviointi

    •  

Fysioterapiapalvelut

Yksilöterapia

Jatkuvaluonteinen

Jaksottainen

Valmius moniammatilliseen yhteisterapiaan toiminta- tai puheterapeutin kanssa

Asiantuntijapalvelut

Koulutus

Ohjaus ja neuvonta

Konsultaatio esim. kollegoille tai muille ammattiryhmille

Apuvälinearvio ja käytönohjaus

Miten terapiaan?

Kuntoutuja ohjautuu terapiaan julkisen terveydenhuollon tekemällä kuntoutussuunnitelmalla. Terapia voi toteutua joko Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiana, jolloin maksajana toimii Kela tai julkisen terveydenhuollon myöntämällä palvelusetelillä.

Terapiaan voi hakeutua myös itse maksavana asiakkaana.