Lasten fysioterapia

Motoristen taitojen, liikkumisen ja toimintakyvyn tukeminen on fysioterapian ydin. Pidän tärkeänä myös vuorovaikutuksen tukemista.

Pyrin löytämään jokaiselle oman tavan liikkua, leikkiä, harrastaa ja vaikkapa opiskella. Kuljen asiakkaani rinnalla tarvittaessa eri kehitys- ja elämänvaiheiden.

Terapian toteutan lapsen / nuoren omassa arkiympäristössä esim. koti, päiväkoti tai koulu.

Lähestymistapojeni ja käyttämäni menetelmien valintaan vaikuttavat mm. lapsen ikä, yksilölliset tarpeet, perheen toiveet ja voimavarat.
Näitä ovat esim.
– NDT-Bobath-terapia
– vauvaterapia
– manuaalinen terapia
– lämpö/kylmäterapia
– sähköterapia
– kinesioteippaus
– psykofyysiset menetelmät

Kommunikaation ja vuorovaikutuksen tukena käytän tarvittaessa tukiviittomia sekä muita korvaavia kommunikaatiomenetelmiä (AAC).